คุณควรจดสิทธิบัตรความคิดของคุณหรือไม่?

บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับข้อมูลการยื่นจดสิทธิบัตรในรูปแบบที่ง่ายที่สุด

คุณหรือทีมของคุณมีช่วงเวลาของยูเรก้าและได้สิ่งใหม่ทั้งหมด คุณมีความสงสัยแอบแฝงว่านี่อาจเป็นเรื่องใหญ่ต่อไป คุณไม่ต้องการให้โอกาสนี้ผ่านคุณไปและไปอยู่ในมือของคนอื่น

สิทธิบัตรคืออะไรกันแน่?

สิทธิบัตรเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลออกให้ หากคุณมีสิทธิบัตรเกี่ยวกับนวัตกรรมของคุณ Guest Posting จะไม่มีใครนำไปใช้เพื่อผลิต ขาย หรือโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ รับจดทะเบียนบริษัท การจะประสบความสำเร็จในฐานะนักลงทุน คุณต้องได้รับสิทธิบัตร การปกป้องผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นคัดลอกผลงานหรือแนวคิดของคุณ

สิทธิบัตรใช้ได้เฉพาะในประเทศที่ออกสิทธิบัตรเท่านั้น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้: หากคุณถือสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่มีทางป้องกันใครซักคนจากการใช้ (และหารายได้จาก) แนวคิดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของคุณในประเทศอื่น เพื่อปกป้องนวัตกรรมของคุณในหลายประเทศ คุณจะต้องยื่นขอสิทธิบัตรในแต่ละประเทศที่คุณต้องการทำการตลาด

วิธีใดดีที่สุดในการพิจารณาว่าแนวคิดของคุณสามารถจดสิทธิบัตรได้หรือไม่

คุณมีช่วงเวลาของยูเรก้าและได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรชั่วคราวเพื่อปกป้องสิ่งประดิษฐ์ของคุณ ขั้นตอนต่อไปคือการขอรับสิทธิบัตรในไอเดีย สามารถรักษาบริการของทนายความด้านสิทธิบัตรเพื่อยื่นคำขอรับสิทธิบัตรฉบับสมบูรณ์ได้ เป็นไปได้ในทางทฤษฎีที่จะยื่นคำขอรับสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทนายความ อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้น เนื่องจากการดำเนินการสิทธิบัตรในศาลยุติธรรมมุ่งเน้นไปที่การใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องในคำขอ เป็นประโยชน์ที่จะได้รับผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยคุณในการร่างใบสมัครของคุณ

สิทธิบัตรประเภทใดบ้างที่สามารถคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ได้?

ขอแนะนำให้รับสิทธิบัตรผ่านบริการของตัวแทนที่จดทะเบียนโดยทั่วไป

1. ทรัพย์สินหรือสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ที่ประสงค์จะได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตรต้องเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานสามประการก่อน:

2. ต้องมีเอกลักษณ์และแตกต่างจากที่อื่น ดังนั้น การประดิษฐ์เฉพาะจะต้องแปลกใหม่ และต้องไม่มีหลักฐานที่มีอยู่ก่อนการตีพิมพ์

3.ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การมีส่วนร่วมของบุคคลในการปรับปรุงเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร

4. มันต้องมีประโยชน์บ้าง ควรให้คุณค่ากับชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ต้องไม่แสวงหากำไรหรืออำนวยความสะดวกในการใช้สารที่ผิดกฎหมาย และห้ามนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดจรรยาบรรณไม่ว่าในทางใด

บทสรุป

กล่าวว่า หากคุณหรือทีมของคุณมีแนวคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ คุณควรพิจารณายื่นคำขอรับสิทธิบัตรชั่วคราวโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ก่อนขอความช่วยเหลือจากทนายความ โปรดพิจารณาดำเนินการค้นหาสิทธิบัตรของคุณ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะประหยัดเงินได้บ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *